- - - - - - - - -
Irányelv

Az OMENA Magyarország Kft. létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről a hatóságok másképp nem rendelkeznek.

Regisztrációs adatok

Az OMENA Magyarország Kft. tiszteletben tartja a webáruházat látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a www.almaspite.comwww.almaspite.com oldalon megadott adatait (nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát) az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza az OMENA Magyarország Kft.-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban hozzájárulásának visszavonásáig a Webhelyen keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggő célból felhasználhassa. A www.almaspite.com oldalra történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek az OMENA Magyarország Kft. a webáruház témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a www.almaspite.com oldalon elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek, a webáruházon keresztül történő vásárlás azonban kizárólag személyes adatainak megadását követően lehetséges. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a www.almaspite.com oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető. oldalon. Az OMENA Magyarország Kft. az Ön, a

A jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a www.almaspite.com oldalon megadott személyes adatait az OMENA Magyarország Kft. felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll az OMENA Magyarország Kft.-től azt kérnie, hogy személyes adatait törölje. Erre vonatkozó kéréseit kérjük a webáruház kapcsolat-felvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

Az OMENA Magyarország Kft. harmadik féllel nem osztja meg a www.almaspite.com oldalon keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A www.almaspite.com tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen adatvédelmi nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a www.almaspite.com oldalon ez külön nem került meghatározásra, akkor az OMENA Magyarország Kft. a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: az OMENA Magyarország Kft. hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevél-küldésre nem), az OMENA Magyarország Kft. termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve az OMENA Magyarország Kft.-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A www.almaspite.com a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a www.almaspite.com által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a www.almaspite.com ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a www.almaspite.com oldalon megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a webáruház kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A webáruház egyes szolgáltatásai és tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek. Az OMENA Magyarország Kft. az ilyen automatikus módon gyűjtött anonim adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal, és azokat semmilyen egyéb célból nem használja fel.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. Az OMENA Magyarország Kft. a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az OMENA Magyarország Kft. minden tőle elvárható biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az érintettek adatainak védelmét biztosítsa különösen az illetéktelen hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A webáruház használói regisztrációjukkal tudomásul veszik ugyanakkor, hogy az adatok védelme nem garantálható teljes mértékben az Interneten. Az OMENA Magyarország Kft. mindezek alapján nem felelős a fenti biztonsági erőfeszítések ellenére történő esetleges jogosulatlan hozzáférésért vagy adatmegismerésért, illetve az ezekből eredő károkért.

Adatvédelmi szabályzat

Az OMENA Magyarország Kft-nek, mint adatkezelőnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § alapján, az Adatvédelmi Nyilvántartásba történő bejelentkezése megtörtént.

Az OMENA Magyarország Kft. működése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 1992. évi LXVI. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.

Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján az OMENA Magyarország Kft. a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

Az OMENA Magyarország Kft. az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás stb. – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatok.

Személyes adatiak kezeléséről a Vevők az OMENA Magyarország Kft.-től bármikor írásban, az OMENA Magyarország Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@almaspite.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az OMENA Magyarország Kft. csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő korábbiakban megadott e-mail címéről küldik.

Az OMENA Magyarország Kft. lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa, akár a címzett elektronikus hirdetésben foglalt módon, akár az info@almaspite.com e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az OMENA Magyarország Kft. ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja. Az érintett tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha olyan adat törlését kéri, amely szükséges a webáruházon keresztül nyújtott szolgáltatáshoz (pl. név, lakcím), az OMENA Magyarország Kft. azt a továbbiakban nem tudja biztosítani az adott személy számára, és ezért regisztrációját megszüntetheti a www.almaspite.com oldalon.

Az adatkezeléssel érintettet megilleti, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben az OMENA Magyarország Kft. által a tiltakozása alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az érintett jogorvoslatért a bírósághoz fordulhat.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:

Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük, jelezze ezen szándékát. Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására. Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adat-módosítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.


Szerzői jogok

Az OMENA Magyarország Kft. oldalain megjelenő anyagok tartalmát, a fotókat és adatokat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása - a személyes használatot meghaladó mértékben - kizárólag Az OMENA Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyével történhet. Jelen weboldal többek között a következő szerzők szerzői jog védelme alatt álló szöveges, grafikai, vagy egyéb alkotásait tartalmazhatja: Webmasters-Informatika Kft., VistaIco.com.

Altalános felelősség korlátozás

Az OMENA Magyarország Kft. oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az OMENA Magyarország Kft. nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a Webhely létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Webhely tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.. (Ezen megállapításunk nem vonatkozik a külön megállapodással vagy szerződéssel szabályozott szolgáltatásainkra-melyekkel kapcsolatban Az OMENA Magyarország Kft. a szerződésekben foglaltak szerint jár el és felel.)

Kockázat

Az OMENA Magyarország Kft. szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Az OMENA Magyarország Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja.

Természetesen mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyünket és weblapunkat szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek önszántunkból nem adjuk ki - kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.e-mail
jelszó
regisztráció
elfelejtett jelszó

jelenleg 0 db terméket tartalmaz
összesen 0 Ft értékben
részletes tartalom
vásárlás

e-mail
név

Facebook
Nyitóoldal
Választék
Akciók
Hírek
Regisztráció
Útmutató
Adatvédelem és jogi nyilatkozat
Vásárlási feltételek
Elérhetőség
webáruház-készítés: www.shopmasters.hu copyright 2011 - 2018 ©   almaspite.com  -  minden jog fenntartva!